WELKOM

Ruim 40 jaar zijn wij een museum voor geologie en regionale prehistorie. Als educatief centrum ontvangen wij vele scholen. Vrijwilligers houden dit voor jong en oud leuke en leerzame museum in stand.

lees meer > onze collectie >

Nieuws

- Nieuwe wisseltentoonstelling geopend.

Energie - waar gaat dat heen?

Onze energievoorziening staat in de media volop in de belangstelling. Er is veel aandacht voor de problemen rond het gebruik van fossiele brandstoffen en de overgang naar een meer duurzaam energiesysteem.
Deze tentoonstelling geeft een breed overzicht van dit actuele thema.
Waar komt de energie vandaan? Hoe zijn fossiele brandstoffen ontstaan, hoe worden zij gewonnen en gebruikt? Hoe zijn we daar in het verleden mee omgegaan, en vooral: hoe moet dat in de toekomst? Welke keuzes kunnen en moeten er gemaakt worden?
Een maatschappelijk thema in een geologisch museum. Wij hopen met deze kleurrijke tentoonstelling iets bij te dragen aan de meningsvorming.

Goois verleden

Kom het Goois Verleden (her)ontdekken.

Onder de naam "Goois Verleden" presenteren wij een geheel vernieuwde expositie over de ontstaansgeschiedenis van het Gooi.
Een grote muurschildering laat in een doorlopend panorama zien hoe de Gooise landschappen zich aanpasten aan de afwisselend warme en koude perioden.
Licht en geluid, beeldschermen, fossielen en zwerfstenen zorgen voor een levendig geheel. Centraal in de opstelling staat een maquette van de Gooise stuwwal.

De expositie is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Steun Goois Natuurreservaat (SSGNR).

Schoolprogramma

Als educatief centrum zetten met name de medewerkers van de Scholenwerkgroep zich in voor het ontwikkelen, presenteren en verbeteren van leuke en goede lesprogramma's, die aansluiten op de belevingswereld en het niveau van de betrokken kinderen, dan wel jeugd van het voortgezet onderwijs. Wij hanteren daarbij de methode van het ‘Ontdekkend leren’.

Meer weten...