Geologisch Museum Hofland

Geologisch Museum Hofland geeft zijn bezoekers inzicht in de samenstelling, bouw en geschiedenis van de aarde. Er is aandacht voor geologie, mineralen en regionale prehistorie. Speciale aandacht is er voor het ontstaan van Het Gooi en de oudste bewoningsgeschiedenis van dit gebied.

Vrijwilligers houden dit voor jong en oud leuke en leerzame museum in stand.

lees meer > onze collectie >

Binnenkort

- Vulkaantjes maken

KINDERACTIVITEIT

Uit een vulkaan komen gesmolten gesteente, gas en brokstukken van gesteente naar buiten. Met dit materiaal wordt vaak een berg gevormd. In het Geologisch Museum kun je op zondag 9 augustus zelf een vulkaan maken. Deze vulkaan maken we van klei. Met begroeiing wordt hij levensecht. De vulkaantjes laten we ook echt uitbarsten. Als dat maar goed gaat...

Museum beperkt geopend

Als gevolg van de coronamaatregelen is het museum momenteel alleen in het weekend geopend. Voor een veilig bezoek aan het museum is het wel nodig een aantal regels te volgen.

Goois verleden

Kom langs en ontdek het Goois Verleden.

Onder de naam "Goois Verleden" geven we een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het Gooi. Aan de hand van een doorlopende, panoramische muurschildering zie je hoe de Gooise landschappen zich aanpasten aan de afwisselend warme en koude perioden. Je kunt zelf de herkomst nagaan van de vele soorten Gooise zwerfstenen, die door het landijs werden meegevoerd. Of verbaas je over de mooie archeologische vondsten die gedaan zijn. Centraal in de opstelling staat een maquette van de Gooise stuwwal.

De expositie is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Steun Goois Natuurreservaat (SSGNR).

Schoolprogramma

Als educatief centrum zetten met name de medewerkers van de Scholenwerkgroep zich in voor het ontwikkelen, presenteren en verbeteren van leuke en goede lesprogramma's, die aansluiten op de belevingswereld en het niveau van de betrokken kinderen, dan wel jeugd van het voortgezet onderwijs. Wij hanteren daarbij de methode van het ‘Ontdekkend leren’.

Meer weten...