Agenda archief

Hieronder volgt een overzicht van onze activiteiten, inclusief de reeds voorbije. Zo krijgt u een beeld van welke activiteiten het museum zoal organiseert. U kunt hier de actuele agenda inzien.

Lezingen

 1. Breuken en natuurlijke aardbevingen in Zuid Nederland: landschappen- en sleuven onderzoek.

  Lezing Prof. dr. Ronald T. van Balen, geoloog bij de Vrije Universiteit.

  Meer informatie
 2. De Vroege Aarde en haar buren

  Lezing Dr. Wout Nijman.

  Als we over de 'Vroege Aarde' spreken gaat het over de periode van het Archeïcum van 4 tot 2,6 miljard jaar geleden.
  Er zijn al veel, soms ook speculatieve, modellen van de bouw en samenstelling van de Vroege Aarde en haar atmosfeer. Tot voor kort was er echter weinig aandacht voor het vroege aardoppervlak. De ruimtevaart en planetaire geologie, vooral die van Mars, hebben daar verandering in gebracht.
  Er wordt gezocht naar antwoord op de vraag onder welke condities organismen leefden en of de nabuur-planeten lijken op de aarde uit die periode.

  Meer informatie
 3. Lezing Dick Slagter.

  De evolutie van de mens, er is wel degelijk een goede verklaring.

  Lees hier de samenvatting

 4. Lezing

  Het geopark Gooi en Vecht: wat is dat? door Jan Sevink.

  In de lezing wordt toegelicht wat een geopark is, met nadruk op de geosites en hun karakteristieken. Een overzicht wordt gegeven van deze geosites en hun kenmerken, waarbij aandacht is voor geologie, landschap en cultuurhistorie.

  Meer informatie
 5. De vroege Aarde, wat maakt onze planeet zo bijzonder?

  Lezing door Reinoud Vissers.
  Lees hier de samenvatting

 6. Neanderthaler, de stereotypen voorbij

  Lezing door Dr. Marco Langbroek
  Lees hier de samenvatting

 7. Lezing Leo Kriegsman.

  Diepenveen, de 5e Nederlandse meteoriet.

  Meer informatie>

 8. Lezing Dr. Wim de Gans

  De ondergrond van Amsterdam, een complex verhaal.
  Ontstaan, samenstelling van de bodem en de invloed op de bewoningsgeschiedenis.

  Meer informatie>

 9. Lezing Pier Stapersma

  Recente ontwikkelingen op de wereld energiemarkt.

  De spreker zal op hoofdlijnen een beeld geven van recente ontwikkelingen in de wereldwijde energievoorziening.
  De Nederlandse energietransitie wordt in context geplaatst door kort de drijvende krachten achter de groei van de mondiale energievraag te belichten, door recente ontwikkelingen in de internationale gas en olie markten te schetsen, en door kort te reflecteren op de afgeronde klimaatonderhandelingen in Parijs.

  Pier Stapersma is als Senior Analist verbonden aan het Clingendael International Energy Programme (CIEP), Den Haag.
  Zijn primaire aandachtsgebied is de Noordwest-Europese elektriciteits-voorziening in een mondiale context.

  Deze lezing vindt plaats in het kader van onze nieuwe wisseltentoonstelling: "Energie - waar gaat dat heen?"

 10. Lezing Michel Hensens

  Grondwater verontreiniging in het Gooi.
  Meer informatie

 11. Lezing Lucia van Geuns

  De hybride motor van de mondiale energietransitie.
  Meer informatie

 12. Lezing Drs. Eric Khodabux

  Noord-Holland blijft haar aardkundige monumenten koesteren.

  Meer informatie
 13. Lezing Dr. Hanco Zwaan.

  De functie van het Nederlands Edelsteen Laboratorium - zo werkt de moderne edelsteenkunde.

  Meer informatie>

 14. Lezing drs. Sander Koopman.

  Tijdreizen in het Gooi: van Neanderthalers tot de Tweede Wereldoorlog.
  Een actueel overzicht van de regionale archeologie.

  (attentie: zaterdag i.p.v. zondag)
  Meer informatie

 15. Lezing door Dr. W.Z. (Wim) Hoek

  Wat kunnen we leren van klimaatveranderingen in het verleden?
  Een blik terug in de tijd vanaf het einde van de laatste ijstijd tot heden.

  Meer informatie

 16. Lezing Dr. Ir. Imme de Bruijn.

  De mogelijke rol van kernenergie in de energietransitie.
  Meer informatie

 17. Lezing Dr. W. J. Evert van de Graaff

  Schaliegas.

  De opkomst van schaliegas en schalieolie heeft de energiemarkt in de VS en daarmee van de hele wereld, fundamenteel veranderd.

  Lezing in het kader van onze tentoonstelling Energie – waar gaat dat heen…?
  Meer informatie

 18. Dr. Edward van Riessen spreekt over geologie en wijnbouw.

  Hoe de ondergrond van de wijngaard mede bepalend is voor de smaak van de wijn.
  Met proeverij !!
  Meer informatie

 19. Lezing Dr. Manfred van Bergen

  Gevaren en gunsten van het Italiaanse vulkanisme: op weg naar kritieke toestanden...?
  Meer informatie

 20. Lezing Prof. Jan Smit

  De Chicxulub meteorietinslag, aardbevingen, de Indiase Deccan Traps en tsunamis.
  Meer informatie

 21. Lezing Frank Beunk

  Het Hoe en Waarom van onze unieke aardse plaattektoniek
  Meer informatie

 22. Lezing

  Bernd Andeweg spreekt over aardbevingen in Nederland, inclusief de Groningse bevingen door aardgas winning.
  Meer informatie

 23. Lezing Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn

  De Loosdrechtse Porseleinfabriek boven water
  Meer informatie

 24. Lezing Drs. Sander Koopman

  Tijdreizen, archeologie van het Gooi.
  Meer informatie

 25. Lezing drs. Milo Verhamme

  Wonen en werken in het Mesolithicum - opgravingen aan de Staringlaan te Soest.
  Meer informatie

 26. Lezing door prof. dr. Jan Sevink

  De Laarder Wasmeren, een heel bijzonder stuifzandgebied.
  Meer informatie

 27. Lezing Dr. Ko van Huissteden

  Ontdooiende permafrost, de joker in het klimaat
  Meer informatie

 28. Lezing Aart van der Want

  Van pijpenkoppen in de grond tot cultureel erfgoed.
  Meer informatie

 29. Lezing Prof. Dr. Jelle Reumer

  Natura Morte - over Nederlandse top-fossielen gesproken.
  Meer informatie

 30. Lezing door Dr. Janne M. Koornneef

  Diamanten: Tijdcapsules uit de diepe Aarde

  Meer informatie>

 31. Lezing Femke E. Lippok

  Rurale rijkdom en langeafstandsuitwisseling in vroeg middeleeuws Noordwest Europa
  Meer informatie>

 32. Nationale Archeologiedagen 2018

  Lezing en excursie “Het geheim van de grafheuvels”
  Spreker en excursieleider: Sander Koopman.

  Ook in het kader van de Nationale Archeologiedagen:
  Zaterdag 13 oktober: Archeologiebeleving voor kinderen vanaf 6 jaar.

  Meer informatie
 33. Natuurgeweld in de Gelderse- en Eemvallei

  Vertoning van de film Natuurgeweld in de Gelderse- en Eemvallei - Geen van ons heeft het gezien of zal het ooit zien, daarvoor leven wij te kort.

  Inleiding en presentatie door de maker, em. hoogleraar Marcel Creemer.

  Klik hier voor meer informatie

 34. Lezing dr. Anne Schulp

  Een kudde Triceratopsen - over de Boven Krijt Triceratops opgraving door Naturalis in Wyoming.
  Meer informatie>

 35. Een fatale inslag, 66 miljoen jaar geleden

  Lezing door Prof. Dr. Jan Smit, em. hoogleraar Vrije Universiteit.

  Jan Smit, een van de grondleggers van het onderzoek inzake de catastrofale overgang van Krijt naar Tertiair (Paleogeen), zal ons bijpraten over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Dit mede naar aanleiding onze nieuwe wisseltentoonstelling over dit onderwerp , die onlangs door hem is geopend .

 36. Lezing Dr. Jan Gevers Leuven

  Lavoisier en hoe zuurstof in onze atmosfeer kwam.

  Aanvang: 14:00 uur

  Meer informatie>

 37. Lezing Robbert Striekwold

  De aard en impact van massa-uitstervingen

  Aanvang: 14:00 uur

  Meer informatie>

 38. Lezing Dr. John W.M. Jagt

  Het grote uitsterven - Krijt/Paleogeen-grens, 66 miljoen jaar geleden

  Aanvang: 14:00 uur

  Meer informatie>

 39. Lezing Dr. Walter Immerzeel

  Dr. Walter Immerzeel (UU), hooggebergte hydroloog, spreekt over zijn onderzoek in het Himalaya gebergte onder de titel "Klimaatverandering en de watertoren van Azië".

  Meer informatie>

 40. Lezing Dr. Liesbeth Theunissen,

  Digitale archeologie. Speuren naar onzichtbare overblijfselen

  Aanvang: 14:00 uur

  Meer informatie>

 41. Lezing Dr. Kabir Roy Chowdhury

  India: Van Gondwanaland naar Azië – een verre reis met vulkanisme, extinctie en cultuur

  Aanvang: 14:00 uur

  Meer informatie>

 42. Lezing Drs. Ton Munnich, historicus

  Is Charles Darwin voor Engeland wat Laurens Janszoon Coster is voor Nederland?

  Aanvang: 14:00 uur

  Meer informatie>

 43. Lezing Jimmy de Rooij, promovendus Museum Naturalis, Leiden

  Het grootste Triceratops massagraf van de wereld

  Aanvang: 14:00 uur

  Meer informatie>

 44. **Zeeniveauverandering op lange en korte termijn**

  Ward Koster, em. hoogleraar Fysische geografie gaat in op de schommelingen van het zeeniveau in het Kwartair. In dit jongste geologische tijdvak veroorzaken aangroei en afsmelting van landijs gedurende ijstijden en interglacialen grote variaties.
  Aanvang 14.00 uur.

  Meer informatie

Kinderactiviteiten

 1. Kijkdoos maken.

  Met verschillende prehistorische dieren of belemnieten, ammonieten of een kwal kunnende mooiste kijkdozen gemaakt worden.

 2. Knutselen met steentjes.

  Stenen beschilderen of beestjes maken van kleine steentjes met behulp van stopverf.
  Kijk hier voor meer informatie

 3. Graven naar fossielen en botten.

  Kinderactiviteit eerste zondag van de maand.

  Kijk hier voor meer informatie

 4. Archeologiebeleveing

  Archeologieprogramma met o.a een speurtocht langs onze nieuwe tentoonstelling "Gevonden voorwerpen".
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.

  Kijk hier voor meer informatie

 5. Van allerlei met zand

  Kinderactiviteit
  Kijk hier voor meer informatie

 6. Steentjes slijpen op een glasplaat

  Kies een leuk steentje uit en bewerk dat met slijppoeder, net zo lang tot het prachtig glanst.
  Kijk hier voor meer informatie

 7. Steentjes slijpen op een glasplaat

  Kies een leuk steentje uit en bewerk dat met slijppoeder, net zo lang tot het prachtig glanst.
  Kijk hier voor meer informatie

 8. Archeologiebeleving

  Archeologieprogramma met o.a een speurtocht langs onze nieuwe tentoonstelling "Gevonden voorwerpen".
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.

  Kijk hier voor meer informatie

 9. Alles over fluorescentie

  In een donkere ruimte kan met onzichtbaar licht in mineralen, stenen en planten schitterende kleuren worden opgewekt.
  Hoe is dat mogelijk? Kom kijken naar dit fenomeen dat fluorescentie heet en probeer het uit.
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.

 10. Nationale Archeologiedagen

  Archeologieprogramma met o.a een speurtocht langs onze nieuwe tentoonstelling "Gevonden voorwerpen".
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.

  Kijk hier voor meer informatie

 11. Knutselen met steentjes.

  Met steentjes, diverse versierende materialen en stopverf maken de kinderen hun eigen creaties. Deze mogen uiteraard mee naar huis genomen worden.

  Meer informatie
 12. Mozaïek maken

  Je gaat een mozaïek maken met kleine gekleurde platte steentjes.

  Als je mozaïek klaar is mag je het resultaat natuurlijk mee naar huis nemen.
  Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 6 jaar en ouder.

 13. Archeologiebeleving

  Archeologieprogramma met o.a een speurtocht langs onze nieuwe tentoonstelling "Gevonden voorwerpen".
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.

  Kijk hier voor meer informatie

 14. Vulkaantjes maken en laten uitbarsten.

  Kinderactiviteit eerste zondag van de maand.

 15. Kijkdoos maken

  In een schoenendoos bouw je een landschap van lang geleden. Je kunt kiezen uit een dinolandschap en een zee met ammonieten, schelpen etc.

 16. Schilderen met zand.

  Wat onze voorouders al deden in grotten doen wij ook: met gekleurde zanden dieren schilderen op steen.
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.
  Klik hier voor meer informatie

 17. Fossieltjes maken

  Activiteit voor kinderen vanaf 6 jaar.
  Maak je eigen "fossiel", door schelpen of takjes af te drukken in zachte klei.

  Meer informatie
 18. Van allerlei met zand

  Kinderactiviteit
  Kijk hier voor meer informatie

 19. Begin je eigen verzameling.

  Hoe begin je met een eigen verzameling? Wat heb je ervoor nodig?

  Voor kinderen van 6 jaar en ouder.
  Klik hier voor meer informatie

 20. Graven naar fossielen en botten

  Kinderactiviteit eerste zondag van de maand.
  Kijk hier voor meer informatie

 21. Steentjes slijpen op een glasplaat

  Kies een leuk steentje uit en bewerk dat met slijppoeder, net zo lang tot het prachtig glanst.
  Kinderactiviteit
  Kijk hier voor meer informatie

 22. Steentjes slijpen op een glasplaat

  Kies een leuk steentje uit en bewerk dat met slijppoeder, net zo lang tot het prachtig glanst.

  Kinderactiviteit
  Kijk hier voor meer informatie

 23. Steentjes slijpen op een glasplaat

  Kies een leuk steentje uit en bewerk dat met slijppoeder, net zo lang tot het prachtig glanst.

  Kinderactiviteit
  Kijk hier voor meer informatie

 24. Mozaïek maken

  Je gaat een mozaïek maken met stukjes mineraal en kleine fossielen.

  Als je mozaïek klaar is mag je het resultaat natuurlijk mee naar huis nemen.
  Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 6 jaar en ouder.

 25. Steentjes slijpen op een glasplaat

  Kies een leuk steentje uit en bewerk dat met slijppoeder, net zo lang tot het prachtig glanst.
  Kijk hier voor meer informatie

 26. Schilderen met zand.

  Wat onze voorouders al deden in grotten doen wij ook: met gekleurde zanden dieren schilderen op steen.
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.
  Klik hier voor meer informatie

 27. Ei-tempera schilderen

  Leer hoe je op hout kunt schilderen met verf die is samengesteld uit onder meer eigeel, water en pigment. We gebruiken als kleurstof mineralen zoals lapis lazuli of mica. Schilderijen gemaakt met tempera hebben de eeuwen doorstaan. Ook iconen werden en worden met deze grondstoffen gemaakt.

Overige activiteiten

 1. De grond onder onze voeten

  speciaal voor blinden en slechtzienden: Workshops/rondleiding

  Meer informatie

 2. De grond onder onze voeten

  speciaal voor blinden en slechtzienden: Workshops/rondleiding

  Meer informatie

 3. Opening vernieuwd Atelier

  Deze zaterdagmiddag is iedereen vanaf 13.30 uur van harte welkom om het vernieuwde Atelier te komen bewonderen.
  Er worden demonstraties gegeven met de nieuwe zaag-, slijp- en polijstmachines en er worden fossielen geprepareerd.

 4. Determinatiemiddag.

  Jong en oud kan weer zijn vakantievondsten door onze specialisten laten bekijken en determineren. Wij zien er naar uit om uw fossielen, mineralen en gesteenten te duiden.
  Uiteraard willen we graag van u horen waar u ze heeft gevonden!
  Voor de kinderen is er een speciale activiteit voor het determineren van zwerfstenen en het maken van een eigen stenen-zoekkaart!
  Vanaf 13.00 bent u van harte welkom.

 5. Determinatiedag

  Jong en oud kan weer zijn vakantievondsten door onze specialisten laten bekijken en determineren. Wij zien er naar uit om uw fossielen, mineralen en gesteenten te duiden. Uiteraard willen we graag van u horen waar u ze heeft gevonden!
  Voor de kinderen is er een speciale activiteit voor het determineren van zwerfstenen en het maken van een eigen stenen-zoekkaart!
  Vanaf 13.00 bent u van harte welkom.