Derde zondag van de maand 2018/2019

Elke derde zondag van de maand (behalve in de zomermaanden en in december) wordt er van 14:00 - 15:00 uur een lezing gegeven door een deskundige over een geologisch of archeologisch onderwerp. De spreker en het onderwerp worden ook via lokale media aangekondigd. De kosten zijn de normale entreeprijs voor het museum.

N.B. Voor (het zeldzame) geval meer bezoekers de lezing willen bijwonen dan er zitplaatsen zijn geldt de regel "vol is vol". Er kan niet vooraf een zitplaats gereserveerd worden.

Zondag 19 januari 2020 14:00 uur.


Is Charles Darwin voor Engeland wat Laurens Janszoon Coster is voor Nederland?

Lezing door Drs. Ton Munnich, historicus

Eeuwenlang geloofde Nederland dat Laurens Jansz. Coster de boekdrukkunst uitvond. Zijn stad Haarlem eerde hem met een zes meter hoog standbeeld op de Grote Markt. Later bleek dat in werkelijkheid de Duitser Gutenberg de boekdrukkunst heeft uitgevonden. Zal het met Darwin ook zo gaan? Hij zou de scheppingsleer hebben vervangen door de evolutieleer, maar in werkelijkheid deden anderen dat. Hij zou het idee ‘natural selection’ hebben bedacht, maar in werkelijkheid bedacht iemand anders het. Zal Engeland het prominente graf van Darwin in Westminster Abbey handhaven, zoals Haarlem het standbeeld handhaaft van iemand die de boekdrukkunst niet uitvond?

Ton Munnich (1955) is historicus. Met verbazing zag hij hoe na de Tweede Wereldoorlog een stroom loftuitingen over Charles Darwin werd gepubliceerd. Er ontstond een heuse ‘Darwin Industry’ met als toppunt het internationale Darwinjaar 2009. Ton is het allemaal eens gaan uitzoeken en reageerde met zijn ontnuchterende boek Verlichting of darwinisme? (verschenen in 2014). De website bij het boek bevat veel interessante informatie : (verlichtingofdarwinisme.nl)

Onze regelmatige lezing bezoekers zullen Ton Munnich tenminste van gezicht kennen, want als ook in de aardwetenschappen geïnteresseerde is hij vaak bij onze lezingen aanwezig. Ton zal na afloop van zijn voordracht enkele boeken meenemen ter inzage dan wel verkoop.

Zondag 17 november 14:00 uur.


India: Van Gondwanaland naar Azië
Een verre reis met vulkanisme, extinctie en cultuur

Lezing door Dr. Kabir Roy Chowdhury, geofysicus, em. associate professor aan de Universiteit van Utrecht.

Onderwerp van deze lezing is de plaattektonische reis van “INDIA” tijdens de laatste 200 miljoen jaar, met onderweg haltes op interessante tijdstippen. In het bijzonder wordt in het kader van de K-T tentoonstelling stilgestaan bij de vulkanische episoden. Met zekerheid zijn er drie episodes in de Krijt tijd bekend waarbij de verschuivende Indiase plaat met vulkanisme te maken had. Dit gebeurde doordat India over hotspots schoof. Eerst over die van de Kerguelen, vervolgens Marion en tenslotte Reunion. De laatste eruptiefase heeft ca. 500,000 km2 in het Westen en Midden van het land bedekt, met een pakketdikte tot 2,500 m. Deze episode is bekend als het Deccan vulkanisme en de ontsluitingen worden Deccan Trap genoemd.

Er zijn belangrijke vragen naar de tijdsduur van deze Deccan erupties vanwege hun mogelijke rol bij de grote golf van uitsterving die de Krijt – Tertiair grens heeft bepaald. Was de extinctie (relatief) snel of geleidelijk? En werd die veroorzaakt door een relatief kortdurende thermale storing (‘impact-winter’) van de atmosfeer of waren het vooral de vulkanische gassen die over een langere periode een groot deel van leven uitroeiden?

Ten slotte nog aandacht voor de Deccan Traps als zowel geschikte bouwplaats als leverancier van goed bewerkbaar gesteente, zoals o.a. blijkt uit drie monumenten op de UNESCO werelderfgoedlijst.

Zondag 20 oktober 14:00 uur.

Digitale archeologie. Speuren naar onzichtbare overblijfselen

Lezing door Dr. Liesbeth Theunissen, Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed, Amersfoort

Sinds een aantal jaar kan iedereen gebruik maken van speciale digitale hoogtekaarten die online beschikbaar zijn. Deze hoogtekaarten zijn gemaakt met behulp van laserstralen. Sensoren in vliegtuigen hebben zo het aardoppervlak van Nederland afgetast.
Door goed te speuren op deze gedetailleerde reliëfbeelden worden allerlei nieuwe zaken ontdekt, prehistorische grafheuvels en raatakkers maar ook verhogingen en ingravingen uit andere, recentere tijden. Vooral in bosgebieden worden regelmatig onbekende oude overblijfselen zo ontdekt.
Hoe komen deze beelden tot stand? Welke soorten van archeologie kun je ermee opsporen? En wat kunnen we ermee? Tijdens de lezing zullen de antwoorden op deze vragen de revue passeren.

Zondag 15 september 14:00 uur.

Klimaatverandering en de watertoren van Azië

Lezing door Prof. Dr. Walter Immerzeel, Universiteit Utrecht.

Bergketens zijn van groot belang voor de watervoorziening. Het water dat uit de Himalaya, Karakoram, Pamir en vanaf het Tibetaanse plateau stroomt, is namelijk van levensbelang voor ongeveer 25 procent van de wereldbevolking. Om die reden wordt het gebied ook wel de watertoren van Azië genoemd.
We zien dat door klimaatverandering de gletsjers smelten, de sneeuwsmelt verandert en de moessonregens in de zomer verschuiven. Dit alles kan grote gevolgen hebben voor de mensen die benedenstrooms wonen en van dit water afhankelijk zijn.
De onderzoeksgroep onder leiding van Walter Immerzeel onderzoekt de watercyclus in het hooggebergte in Azië en hoe die ten gevolge van klimaatverandering mogelijk wijzigt. Met behulp van drones brengt de groep bijvoorbeeld de reusachtige gletsjers van het gebergte in kaart. Met andere instrumenten worden onder andere de dikte van het ijs, de hoeveelheid regen en sneeuw, de temperatuur en de hoeveelheid water in de rivieren gemeten. Al die gegevens worden gebruikt om bestaande hydrologische modellen te verbeteren, zodat nauwkeuriger voorspeld kan worden hoe de watervoorziening in de toekomst zal veranderen.

Walter Immerzeel vervult sinds kort de leerstoel in gebergte hydrologie aan de UU. In 2018 ontving hij een wetenschappelijke eremedaille van de American Geophysical Union voor zijn belangrijke pionierswerk in de Himalaya.

Zondag 19 mei 14:00 uur.

Het grote uitsterven - Krijt/Paleogeen-grens, 66 miljoen jaar geleden

Lezing door Dr. John W.M. Jagt, Maastricht.

Inmiddels weten geologisch geïnteresseerden dat de Krijttijd, en met name de jongste étage Maastrichtien, abrupt eindigde door de inslag van een meteoriet in het Mexicaanse Yucatan. Onze KT-expositie gaat hier uitgebreid op in. Nieuwe onthullingen over wat de inslag allemaal rond de Golf van Mexico en in Noord-Amerika teweeg heeft gebracht haalde eind maart 2019 nog de wereldpers en ook op radio en TV is er uitgebreid aandacht aan besteed.
Maar, hoe zat het in Europa, en meer in het bijzonder onze eigen omgeving, het typegebied van het Maastrichtien? Welke soorten sterven uit, wat komt er voor terug, en hoe verhoudt dit zich met plekken elders in Europa (Golf van Biskaye, Denemarken, Polen)?

John Jagt werkt al sinds januari 1991 bij het Natuurhistorisch Museum Maastricht, waar hij conservator paleontologie is. Afgestudeerd als anglist (KU Nijmegen, 1987), maar tegelijkertijd enthousiast paleontoloog, verdedigde hij in mei 2000 zijn proefschrift over Krijt- en Paleoceen-stekelhuidigen (zee-egels, slangsterren, zeesterren en zeelelies) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn interesse gaat uit naar fauna's uit het Late Krijt en vroege Paleogeen, met name uit Europa, maar ook Noord-Amerika en zelfs Pacifisch Rusland, waar zijn vrouw Elena Yazykova, veldwerk deed voor haar dissertatie, ook aan de VU.

Zondag 14 april 14:00 uur.

De aard en impact van massa-uitstervingen

Lezing door Robbert Striekwold, PhD student bij Naturalis, Leiden, tevens medewerker van dit museum.

De geschiedenis van het leven op aarde wordt zo nu en dan opgeschud door korte periodes waarin een groot deel van het leven uitsterft. Met name de ‘grote vijf’ massa-extincties (waarvan de meest recente het einde van o.a. de dinosaurussen betekende) spreken erg tot de verbeelding, zeker nu de suggestie wordt gewekt dat wij mensen op dit moment nummer zes aan het veroorzaken zijn.

Bioloog en wetenschapshistoricus Robbert Striekwold kijkt naar de rol die massa-extincties spelen in de evolutie. Hij vertelt vooral over hoe het huidige gedachtengoed omtrent uitstervingen tot stand is gekomen en welke aspecten het onderzoek naar deze gebeurtenissen zo gecompliceerd (en tegelijkertijd interessant) maken. Tot slot besteedt Robbert aandacht aan de vraag of we momenteel inderdaad op een nieuwe massa-extinctie afstevenen.

Zondag 17 maart 14:00 uur.

Lavoisier en hoe zuurstof in onze atmosfeer kwam

Lezing door Dr. Jan Gevers Leuven

Jan Gevers Leuven neemt ons mee naar de sterren en laat zien wat planeet Aarde daarvan heeft meegekregen. Gelukkig is zuurstofgas niet allemaal opgesoupeerd door ijzer.
Jan's achtergrond is die van medicus- klinisch onderzoeker, gepromoveerd op een biochemisch onderwerp, maar geologie had altijd zijn belangstelling. Hij schreef o.a. over evolutie en geologie in het tijdschrift Gea en in 2018 over het onderwerp van deze lezing (Grondboor & Hamer, dl. 2).
De Fransman Antoine Lavoisier (overleden onder de guillotine in 1794) was de grondlegger van de wet van behoud van massa. Onze planeet heeft, ondanks alle omzettingen, omsmeltingen en vermorzeling zijn stoffen kunnen vastgehouden; alleen waterstofgas verdween in de ruimte. Dat betekent dat je op grond van officiële schattingen van hoeveelheden chemische elementen in de korst een eenvoudige balans kunt opmaken. Het blijkt te kloppen.

De nadruk van de lezing komt te liggen op de herkomst van zuurstof (uit sterren!) en hoe processen in de aardkorst en in levende organismen een zuurstofrijke atmosfeer achterlieten.

Zondag 17 februari 14:00 uur.

Een fatale inslag, 66 miljoen jaar geleden

Lezing door Prof. Dr. Jan Smit, em. hoogleraar Vrije Universiteit.

Jan Smit, een van de grondleggers van het onderzoek inzake de catastrofale overgang van Krijt naar Tertiair (Paleogeen), zal ons bijpraten over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Nog steeds wordt meer bekend over dit intrigerende onderwerp.
Deze lezing sluit aan op de nieuwe wisseltentoonstelling over dit onderwerp ("Een fatale inslag, einde van de dino's, ruimte voor nieuw leven") , die 14 februari door hem is geopend en ruim een jaar te zien zal zijn.

zondag 20 januari
Deze derde zondag van de maand zal er door omstandigheden geen lezing gepresenteerd worden.

Zondag 18 november 14:00 uur.

Een kudde Triceratopsen

Lezing door Dr. Anne Schulp, dino-specialist bij Naturalis, Leiden.

De plantenetende sauriër Triceratops is één van de meest bekende en meest geliefde dinosoorten bij jong en oud. Het Leidse museum Naturalis groef in de afgelopen jaren de de versteende resten op van deze ruim 66 miljoen jaar oude, gehoornde dinosoort. De botten zijn gevonden op een ranch in Wyoming. Wat deze fossielen extra bijzonder maakt, is dat de resten van meerdere individuen bijeen gevonden zijn.
Paleontoloog Anne Schulp vertelt ons over de ontdekking, de opgraving, het onderzoek naar de doodsoorzaak van deze dieren, en de plannen voor de nieuwe dinosauruszaal in het nieuwe museum in Leiden - want dáár zullen de skeletten straks een plaatsje krijgen.

Zondag 21 oktober 14:00 uur

Vertoning van de film
Natuurgeweld in de Gelderse- en Eemvallei - Geen van ons heeft het gezien of zal het ooit zien, daarvoor leven wij te kort

Inleiding en presentatie door de maker, em. hoogleraar Marcel Creemer

Deze film is een reconstructie van de wisselende landschappen (en bewoners daarvan) die de laatste kwart miljoen jaren in Midden-Nederland aanwezig zijn geweest. Sterk wisselend vooral door de klimaatschommelingen. Het natuurgeweld slaat vooral op de uitwerking van landijs en water op deze landschappen.
Ook kijkt de film vooruit in de tijd (wat staat er nog te gebeuren).
Voorafgaand aan de film zal de heer Creemers ter verantwoording een overzicht tonen van de belangrijkste klimaatcomponenten die hij in de film heeft verwerkt.

Verantwoording en film duren samen ca. een half uur, zodat er voldoende tijd overblijft voor het stellen van vragen, of de uitwisseling van ideeën. Marcel Creemers is geïnteresseerd in de commentaren, die hij wil verwerken in een nieuwere versie.

Voor zijn emeritaat was de heer Creemers hoogleraar economie (VU en Nijenrode). Hij heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een enthousiaste natuurfilmer (zie https://vimeo.com/marcelcreemers) en gedegen kenner van de uitwerking van landijs op onze landschapsontwikkeling. Als uitvloeisel daarvan heeft hij diverse geo-wandelroutes door de Utrechtse heuvelrug ontwikkeld.

Zondag 16 september 14:00 uur

Rurale rijkdom en langeafstandsuitwisseling in vroeg middeleeuws Noordwest Europa

Lezing door Femke E. Lippok, archeoloog en onderzoeksmedewerkster aan de Universiteit Leiden.

De vraag hoe Europa de val van het Romeinse Rijk ten boven kwam, heeft menig historicus en archeoloog beziggehouden. De val van Rome en de consequenties voor het Westen wordt vaak gezien als een van de hevigste crises die het vaste land van Europa overkwam. Academische interesse voor dit onderwerp blijft op de dag van vandaag verrassend gecentreerd op de rol van de elite in de wederopbouw van de vroeg middeleeuwse economie.
Als archeologen kunnen wij met ons Rural Riches project een ander aspect van deze ontwikkeling belichten: die van de lange-afstands- uitwisseling, productie en rituele veranderingen in de vroege middeleeuwen.
De lezing van deze middag zal gaan over de vroeg middeleeuwse economie en de rol van lange afstandshandel daarin.

Femke's promotieonderzoek is onderdeel van het Europese "Rural Riches" project dat zich richt op het herstel van de middeleeuwse economie na de ineenstorting van het Romeinse rijk in NW Europa

Zondag 20 mei

Diamanten: Tijdcapsules uit de diepe Aarde

Lezing door Dr. Janne M. Koornneef, onderzoeker en isotopen geochemicus bij de afdeling Geologie en Geochemie van de Vrije Universiteit.

Janne houdt zich bezig met de samenstelling van de aardmantel en de vulkanische gesteenten die daarvan afgeleid zijn. Haar onderzoek richt zich met name op het gebruik van hoogwaardige chemische analysetechnieken om de samenstelling van gesteentes afkomstig uit de diepe Aarde te bepalen. Dit om beter te begrijpen hoe onze planeet gevormd is en hoe tektonische processen de samenstelling van de verschillende 'reservoirs' op Aarde (korst, mantel en atmosfeer) beïnvloeden, en hebben beïnvloed.

Janne zal vooral vertellen over het onderzoek aan diamanten uit de sub-continentale lithosfeer en hoe de verkregen gegevens gebruikt worden om te achterhalen welke grootschalige processen toto "diamantgroei" hebben geleid.

Diamanten zijn mineralen die uit puur koolstof bestaan die groeien uit vloeistoffen in de diepe delen van een continent. We kunnen nu door nieuwe technieken diamanten dateren en de chemische samenstelling koppelen aan de condities van diamantgroei in de tijd. Zo zijn diamanten dus een soort tijdcapsules die ons inzicht geven in de grootschalige tektonische processen die onze continenten gevormd hebben.

Voor haar onderzoek ontving Janne vorig jaar een European Research Council starting grant van € 1,7 miljoen om de kringloop van aardse materialen met nieuwe technieken te onderzoeken.

Zondag 15 april

Natura Morte - over Nederlandse top-fossielen gesproken

Lezing door Prof. Dr. Jelle Reumer, hoogleraar paleontologie Univ. Utrecht en tevens publicist.

De Nederlandse natuurhistorische musea herbergen een schat aan fossielen, waaronder een groot aantal dat zonder meer met de term "topstuk' kan worden aangeduid. Jelle Reumer zal een aantal van zulke topstukken behandelen en over de achtergronden vertellen. Zo zullen onder andere de oeros uit Eemdijk (Universiteitsmuseum Utrecht), de mammoetschedel van Heukelum (Teylers Museum) en de Antwerpse velponwalvis van het Natuurhistorisch in Rotterdam de revue passeren. Ook in museum Hofland bevindt zich zo'n topstuk, een groep Marokkaanse zeelelies!

Jelle Reumer schreef diverse boeken over paleontologie en evolutie en wekelijks kun je van een column van zijn hand genieten in de weekendbijlage van dagblad Trouw. "Natura Morte" is tevens de titel van zijn onlangs verschenen boek. Na afloop van de lezing kunt u een door hem te signeren exemplaar kopen.

Zondag 18 maart, 2018, 14:00 uur

Van pijpenkoppen in de grond tot cultureel erfgoed.

Lezing door Aart van der Want

De heer van der Want komt uit een pijpenmakersgeslacht. Hij begon zijn loopbaan als achtste generatie pijpenmaker in 's werelds oudste pijpenfabriek (gesticht in 1749), maar is daar in 1987 mee gestopt. In de fabriek werden eerst gekaste pijpen gemaakt, die eenmaal gebakken werden. Dit zijn de witte koppen die u in de bodem kunt aantreffen.
In Gouda is men vervolgens pijpenkoppen gaan glazuren. Hieruit vloeide logisch voort dat er ook aardewerk gemaakt ging worden. De scherven hiervan werden veel door boeren gebruikt op veengrond om hun grond steviger te maken maar tegelijkertijd niet al te veel zwaarder.

Zowel pijpmaken als aardewerk maken is een mooi ambachtelijk proces en tegelijkertijd cultureel erfgoed. In deze presentatie worden deze twee aspecten verbonden.

Zondag 18 februari 2018, 14:00 uur

Ontdooiende permafrost, de joker in het klimaat

Lezing door Dr. Ko van Huissteden, VU-Aardwetenschappen, cluster Aarde en Klimaat

Opwarming van het klimaat gaat het hardst in het Arctisch gebied. Dat heeft ook grote gevolgen voor de permanent bevroren bodem. Het ijs in de bodem ontdooit langzaam maar zeker. Dat kan de opwarming van het klimaat versterken, doordat er meer broeikasgassen uit de bodem vrijkomen: kooldioxide en het veel sterkere broeikasgas methaan (moerasgas). Maar hoe gebeurt dat precies, en is het effect echt zo erg als het wel eens voorgesteld wordt? Is er wat aan te doen? Een verhaal over Siberische kraanvogels en kwade dampen, over veenmossen en kraters, overstromingen in de toendra, en de overeenkomsten tussen Nederland en Siberië.

Universitair hoofddocent Ko van Huissteden heeft jarenlange ervaring met onderzoek in de arctische gebieden en resultaten van dit onderzoek hebben de nodige aandacht van de media gehad.

Zondag 21 januari 2018, 14:00 uur

De Laarder Wasmeren, een heel bijzonder stuifzandgebied

Lezing door prof. dr. Jan Sevink, UvA-IBED, Stichting Geopark Gooi en Vecht

Het gebied van de Laarder Wasmeren heeft de afgelopen jaren een flinke metamorfose ondergaan. Het stuifzand is weer teruggekeerd. Bij het onderzoek dat rondom de sanering is uitgevoerd, bleek dat er in dit gebied al duizenden jaren zandverstuivingen voorkomen: een volledig nieuw inzicht. In deze lezing maakt u nader kennis met de landschapsgeschiedenis van dit bijzondere gebied.

Eerstvolgende lezing

Ward Koster, em. hoogleraar Fysische geografie gaat in op de schommelingen van het zeeniveau in het Kwartair. In dit jongste geologische tijdvak veroorzaken aangroei en afsmelting van landijs gedurende ijstijden en interglacialen grote variaties.
Aanvang 14.00 uur.

Tijden

Van 14:00 tot 15:00.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie