Overige activiteiten

Het museum is regelmatig vertegenwoordigd bij activiteiten van landelijke en regionale geologische verenigingen. Bijvoorbeeld met stands over speciale onderwerpen. Daarnaast doen medewerkers van het museum regelmatig mee met regionale jaarmarkten, waarbij het bevorderen van de naamsbekendheid en ook de winkelomzet van het museum voorop staat. Er zijn echter nog meer activiteiten, zoals hieronder aangegeven

Geo-wandelingen Zuiderheide

Door medewerkers van het museum wordt in principe elke zondagmiddag een inspirerende wandeling gehouden over de Zuiderheide.
Klik hier voor nadere informatie.

Cursussen

Het museum organiseert incidenteel cursussen voor het publiek over geologische onderwerpen waar u zich voor kunt opgeven. Dergelijke cursussen en de bijbehorende kosten worden tijdig via de media en ook hieronder aangekondigd.

Jaarmarkten

Jaarmarkt

Medewerkers van het museum doen regelmatig mee met jaarmarkten uit de regio waarbij het bevorderen van de naamsbekendheid van het museum, van het winkelaanbod en van de gezelligheid voorop staat.