Lezingen

Als museaal educatief centrum bieden wij regelmatig op derde zondag van de maand lezingen aan. Ze worden verzorgd door deskundigen. Zij maken hun kennis en ervaring voor een breder publiek toegankelijk. De lezingen worden gegeven in het souterrain en beginnen om 14.00 uur

Aanmelding vooraf is niet nodig.

15 mei: Geologie van Suriname
door: Salomon Kroonenberg, emeritus-hoogleraar toegepaste geologie TU Delft.

De eerste lezing van dit jaar gaat over de Suriname. Salomon Kroonenberg, emeritus-hoogleraar toegepaste geologie TU Delft vertelt over de geologie van het Zuid-Amerikaanse land.

Het grondgebergte van Suriname maakt deel uit van het Guiana schild, dat weer de noordelijke helft is van het Amazonische craton. Sinds de publicatie van de geologische kaart in 1977 door de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst is er weinig onderzoek meer gedaan. Totdat Theo Wong in 2013 een nieuwe opleiding tot Master of Sciences in Mineral Geosciences aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname begon.

Nu hebben de vele studenten talloze nieuw gegevens over de ouderdom, de geochemie en mineralogie van het Precambrisch grondgebergte geproduceerd. De hele stratigrafie is daardoor op zijn kop gezet. Maar met het vinden van nieuwe delfstoffen wil het nog niet zo vlotten, door gebrek aan investeringen van de overheid. Salomon Kroonenberg is auteur van meerdere boeiende boeken over aspecten van de aardwetenschappen.

18 september: De geschiedenis van de paleontologie
door: Jelle Reumer, emeritus-hoogleraar vertebrate paleontologie Universiteit Utrecht en publicist.

16 oktober: Zeespiegelveranderingen in het geologische tot recente verleden
door: Eduard Koster, emeritus-hoogleraar Fysische Geogragrafie Universiteit Utrecht.

20 november Gallisch Goud
door: Peter Panis, Academie voor Mineralogie Antwerpen (ACAM)