In het museum

In-het-museum

Een deel van het museum bevindt zich in het voormalige, oude tolhuis. Daar komt u binnen. U hoeft er geen tol meer te betalen, maar wel de gebruikelijke entree. De leuke museumwinkel bevindt zich ook bij de ingang. Voor alleen winkelbezoek is het vrij entree.

De tentoonstellingsruimte achter de ingang is gereserveerd voor de tijdelijke tentoonstellingen. Vervolgens komt u in de nieuwe grote zaal met de vaste collectie. Deze geeft een overzicht van de mineralen waaruit de aarde is opgebouwd, de werking van de aarde en de ontwikkeling van het leven daarop in samenhang met het verschuiven van de continenten en veranderende klimaten. Ook is er een speciale hoek gereserveerd voor de geologische en archeologische geschiedenis van het Gooi. Op de zaterdag- en zondagmiddagen worden gratis rondleidingen verzorgd.

Er is een hoek voor de jeugd, u kunt een ijzermeteoriet bekijken en zelfs aanraken (!), of via luikjes gluren in een kast met fluorescerende mineralen. Buiten het gebouw bevindt zich de stenentuin en er is het slijpatelier, waar kinderen graag een geode laten zagen.

Tentoonstellingen

Het tentoongestelde materiaal wordt deels gepresenteerd in vitrines en deels als interactieve presentaties. Naast de tentoongestelde vaste collectie zijn er tijdelijke tentoonstellingen en kortdurende mini-tentoonstellingen over een speciaal onderwerp.

De museum collecties

In het souterrain is een uitgebreide collectie van gesteenten, mineralen en fossielen aanwezig. Deze collectie is niet vrij toegankelijk voor het publiek, tenzij na schriftelijk aangevraagde en verleende toestemming door het bestuur. Daarnaast is er een speciale onderwijscollectie, bedoeld als illustratiemateriaal bij cursussen voor scholieren.

Activiteiten

Naast onze groep- en kinderactiviteiten, op aanvraag beschikbaar, zijn er elke eerste zondag van de maand speciale jeugdactiviteiten.

Kinderen-kleuren

Lezingen

Elke derde zondag van de maand (behalve in de zomermaanden) wordt er om 14.00 een lezing gegeven door een deskundige over een aardwetenschappelijk of archeologisch onderwerp. Spreker en onderwerp worden via de lokale media aangekondigd. Geïnteresseerden kunnen zich ook via de e-mail laten inlichten. De kosten zijn de normale entreeprijs voor het museum.

Onderwijs

Als educatief centrum zetten met name de medewerkers van de Scholenwerkgroep zich in voor het ontwikkelen, presenteren en verbeteren van leuke en goede lesprogramma's. Deze sluiten aan op de belevingswereld en het niveau van de betrokken kinderen, zowel in het basis als het voortgezet onderwijs. Er zijn 15 speciale lesprogramma's beschikbaar.

Atelier

Het zaag- en slijpatelier bevindt zich achter het museum. Dit is vooral in gebruik om stenen te kunnen zagen en polijsten. Op verzoek worden hier ook de in onze winkel aangekochte geodes gezaagd. Dit kan echter niet op elk moment en mag alleen gedaan worden door een daarvoor opgeleide medewerker. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Determinatie van uw vondst(en)

Op dinsdagmiddag is een team van specialisten aanwezig om stenen, mineralen of fossielen te duiden. Wij stellen het zeer op prijs om u persoonlijk te spreken over herkomst en betekenis van uw vondst.