Organisatie

De belangen van het museum zijn ondergebracht in de “Stichting Geologisch Museum Hofland” (GMH).
Het museum is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat schenkingen/giften aan GMH voor belastingaftrek in aanmerking komen en dat het museum over ontvangen giften geen schenkingsrecht hoeft te betalen. ANBI’s zijn met ingang van 2014 verplicht om nadere informatie over hun organisatie te verschaffen. Deze gegevens worden hieronder verstrekt.

Fiscaal nummer van de Stichting Geologisch Museum Hofland: 8048.95.983

Samenstelling bestuur:

  • De heer Gert Bosscher, voorzitter
  • Mevrouw Lenie Vogelenzang de Jong, secretaris
  • De heer Ruud Kreijger, penningmeester
  • Mevrouw Leone Langeslag, bestuurslid
  • Mevrouw Helmi Kranenburg, bestuurslid

Missie:

Geologisch Museum Hofland is een voor jong en oud aansprekende plek om kennis te nemen van het Geo-Bio-Historische verhaal van de aarde, met speciale aandacht voor het ontstaan van het Gooi en de oudste menselijke bewoningsgeschiedenis.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2019-2024 kunt u hier downloaden. (PDF)

Beloningsbeleid

De Stichting Geologisch Museum Hofland kent geen beloningsbeleid omdat de werkzaamheden op vrijwillige basis worden uitgevoerd. Reiskosten (OV/auto) en andere ten behoeve van het museum gemaakte kosten kunnen echter wel gedeclareerd worden.


Privacybeleid
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.
Het privacyreglement kunt u hier downloaden. (PDF)

Jaarverslag en financiële verantwoording

Het jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden. (PDF)
De jaarrekening 2018 kunt u hier downloaden.(PDF)

Interne organisatie

Alle ruim 70 medewerkers van het museum zijn vrijwilliger. De activiteiten die nodig zijn om het museum als zodanig te laten functioneren (afgezien van de bestuursactiviteiten) worden georganiseerd via werk- en taakgroepen. Elke medewerker maakt deel uit van zo’n werk-of taakgroep.
Voor het uitvoeren van speciale taken worden ad hoc werkgroepen in het leven geroepen.

Hieronder volgt een overzicht van onze zogenaamde kernactiviteiten


Museale activiteiten en collectiebeheer

De museale commissie stuurt deze activiteiten aan, beheert de stenentuin, organiseert lezingen en rondleidingen en verzorgt contacten met verwante instellingen/organisaties.

Volwasseneneducatie

Onze museumgidsen verzorgen, met name op de zondagen, rondleidingen voor museumbezoekers. Op afspraak worden rondleidingen op maat verzorgd.

Jeugdeducatie

De scholenwerkgroep verzorgt en ontwikkelt programma’s voor het onderwijs op basis van afspraken met deelnemende scholen. De werkgroep kinderactiviteiten en geopartijtjes verzorgt programma’s voor verjaardagspartijtjes en komt in actie bij de zogenaamde kinderzondagen.

Receptie en museumwinkel

Naast zorg voor de goede ontvangst van bezoekers verzorgen deze medewerkers de bevoorrading en het beheer van de museumwinkel.

Onderhoud en techniek

Tuinmedewerkers onderhouden de siertuin, stenentuin en vijverpartij, terwijl technisch onderlegde vrijwilligers zo veel mogelijk zelf zorg dragen voor het in goede staat houden van gebouwen, installaties en museumverlichting.

PR en communicatie

De PR-werkgroep is verantwoordelijk voor de interne- en externe communicatie, zoals de publieke media, website en museumdrukwerk. Andere werkgroepen regelen de aanwezigheid op jaarmarkten, houden zich bezig met sponsoring t.b.v. de financiering van duurzame tentoonstellingsmiddelen en museumruimtes en de werving van vrienden.

Werving en intake van nieuwe medewerkers

Een belangrijk onderdeel is het aantrekken en de intake van aspirant medewerkers. Vanwege de uiteenlopende taken die een museumorganisatie met zich meebrengt is er behoefte aan medewerkers met diverse achtergronden en competenties.
Er zijn regelmatig vacatures.

Documentatie

Ter ondersteuning van de museale activiteiten en het kennisniveau van de medewerkers is er een vakbibliotheek.

Onderhoud en techniek

Zowel de technische begeleiding van tentoonstellingen als toezicht op het onderhoud van de gebouwen valt hieronder.

Catering

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met:

Mevr. L. Vogelenzang de Jong
Telefoon: 035-6918157
E-mail: