Schoolaanbod

Schoolgroep

Als educatief centrum zetten met name de medewerkers van de Scholenwerkgroep zich in voor het ontwikkelen, presenteren en verbeteren van leuke en goede lesprogramma's, die aansluiten op de belevingswereld en het niveau van de betrokken kinderen, dan wel jeugd van het voortgezet onderwijs.

Wij hanteren daarbij de methode van het ‘Ontdekkend leren’: kijken, je verwonderen en vragen stellen, zelf dingen doen en er met elkaar er over praten. Daarbij vormen de kerndoelen van het vak aardrijkskunde, in combinatie met onderdelen van de natuurwetenschappen, zoals biologie, natuurkunde en scheikunde, de basis van het educatieve werk. Er zijn 18 speciale programma's ontwikkeld. Gerangschikt naar oplopend lesniveau zijn dit:

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Belangstelling?

Veel scholen uit de regio weten inmiddels de weg naar het museum. Belangstelling? Voor inlichtingen en afspraken maken kunt u rechtstreeks contact opnemen met Mevr. Corrie Goubitz; zie contactinformatie onderaan deze pagina.

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met:

Mevr. C. Goubitz
Telefoon: 035 - 6834232
E-mail: