Groep 4 - 6

Ontwikkeling van het leven

Doelgroep

Groepen 4 - 6, in overleg ook groep 7 - 8

Duur

1 - 1,5 uur

Aan de hand van een Powerpointpresentatie leren de kinderen over ontwikkeling van het leven op aarde. Hoe de aarde en het leven daarop erg oud is en hoe planten en dieren veranderd zijn in de loop van vele duizenden jaren en hoe de oudste levenssporen eruit zien. Vragen als: "Hoe weten we welke planten en dieren vroeger leefden? Wat zijn fossielen eigenlijk"? worden behandeld. Hierna kunnen de leerlingen zelf fossielen vasthouden en bekijken en kleine fossieltjes zoeken in uitgewassen tufkrijt.

Vanaf groep 6 is er de mogelijkheid de vondsten zelf onder de microscoop te bekijken en gezamenlijk een quiz te maken.

Archeologie: Graven naar vroeger

Doelgroep

Groepen 4 - 6

Duur

1,5 - 2 uur

Via een “doe-programma” ervaren de kinderen op een eenvoudige manier wat archeologie is en wat archeologen doen. Het programma start met een Powerpointpresentatie voor de hele groep. Daarna doen de kinderen mee aan elk van de volgende drie onderdelen:

  • Opgraven (op het buitenterrein) van voorwerpen of stukjes van voorwerpen uit het verleden, gevolgd door een eenvoudige determinatie van het gevondene en het natekenen van de vondsten.

  • Opdrachten in de Gooihoek uitvoeren, waar diverse vondsten uit de prehistorie worden tentoongesteld.

  • Een zakje met potscherven samenstellen tot een potje van aardewerk. Dus passen en plakken. Het aldus gerestaureerde potje mag mee naar huis genomen worden.

Verzamelaars, jagers en boeren

Doelgroep

Groep 5 - 6

Duur

1,5 uur

Hoe leefde de prehistorische mens? Hoe kwam hij aan voedsel en waar woonde hij? Deze en andere vragen worden behandeld, om te beginnen aan de hand van een diavoorstelling over de prehistorische mens. Daarna mogen de kinderen proberen om zelf vuur te maken met vuurbogen, of een vuurstenen werktuig. Ze mogen niet alleen zelf meel malen op een oude maalsteen en weven op een primitief weefgetouw, maar ook kleine gereedschapjes maken die ze na afloop mee mogen nemen naar huis. In de "Gooihoek" van het museum wordt verder verteld over het leven van de mens in de prehistorie. De overblijfselen van dieren uit de ijstijd worden bekeken en echte artefacten worden daarbij gehanteerd.

Ontstaan van het Gooi

Doelgroep

Vanaf groep 5

Duur

1 - 1,5 uur

Tijdens de laatste IJstijden hebben in ons land grote veranderingen plaatsgevonden. Hoe zijn de heuvels in het Gooi ontstaan? En de zandverstuivingen? Waar komen al die grote keien vandaan? Vroeger dachten de mensen dat die keien zomaar in de aarde groeiden, nu denken we daar heel anders over. Een videofilm geeft antwoord op al deze vragen.

Tijdens een rondleiding worden gesteenten bekeken die we nu nog op de Zuiderheide kunnen vinden. Ook de zwerfkeien komen aan bod en - afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen - de maquette waarop de heuvelrug die het Gooi vormt te zien is. Samen met de leerkracht wordt een programma samengesteld waarin ook een speurtocht in de stenentuin kan worden opgenomen.

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met:

Mevr. C. Goubitz
Telefoon: 035 - 6834232
E-mail: