Vaste tentoonstellingen

Het museum heeft vijf vaste tentoonstellingen:

Goois Verleden

Geologie en prehistorie van het Gooi

gooisverleden1 GooisVerleden2 GooisVerleden3 GooisVerleden4 GooisVerleden5 GooisVerleden6 GooisVerleden7 GooisVerleden9

Het Gooi staat bekend om zijn zandige en grindrijke ondergrond. Dit materiaal werd in de laatste miljoenen jaren aangevoerd en afgezet, door grote rivieren zowel vanuit het oosten (Eridanos) als vanuit het zuiden (Rijn en Maas). Het landijs, dat tijdens de voorlaatste IJstijd Nederland bereikte en onze omgeving opstuwde tot het Gooi, liet een grote verscheidenheid aan zwerfstenen achter.

Het Gooi werd al vroeg bewoond. De bewoners hebben hun sporen achtergelaten en het landschap gevormd. In deze tentoonstelling presenteren wij de geologische, paleontologische, archeologische en landschappelijke facetten van het Gooi.
Een grote muurschildering laat in een doorlopend panorama zien hoe de Gooise landschappen zich aanpasten aan de afwisselend warme en koude perioden.
De Gooise stuwwalmaquette neemt een centrale plaats in en toont diverse doorsnedes door de ondergrond, waarbij zichtbaar wordt dat het destijds vanuit Scandinavië oprukkende landijs de zandrijke ondergrond gedeformeerd heeft.

Bekijk de zwerfstenen en fossielen. Bekijk het draaipaneel met bijzondere warmwaterschelpen uit de Eemtijd (100.000 jaar geleden). Ontdek de in de bodem gevonden botten van vroegere Gooibewoners. Ervaar de magie van de primitieve werktuigen, zoals schrapers, hier achtergelaten door Neanderthalers, de bronzen bijl, die ongeveer 1800 voor Chr. is gemaakt en gevonden is op de hei bij Hilversum en de grote urnen met crematieresten uit de Hilversum periode (Midden Bronstijd 1800 – 1100 v. Chr.).

Geologisch Museum Hofland is het enige museum dat aandacht schenkt aan de geologische en archeologische geschiedenis van het Gooi. Deze expositie is mede mogelijk geworden dankzij een bijdrage van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat (SSGNR).

Bekijk ook het filmpje "Goois Verleden bij Geologisch Museum Hofland" op Youtube.

naar boven

Mineralen

Steen

De vele soorten mineralen, elk met hun met eigen kristalvorm en kleur, geven de bezoeker een eerste indruk van de minerale rijkdom van de aarde. Mineralen zijn de elementaire bouwstoffen en komen in de natuur voor. Ze worden gevormd door een geologisch proces van druk en hitte.

De meeste mineralen komen voor in gesteenten en hebben een kristalvorm. Deze kristalvorm is uniek voor het mineraal, net als de kleur, vorm en hardheid. Op aarde komen zo’n 5.000 soorten mineralen voor. De meeste zijn erg zeldzaam.

In ons museum hebben we een mooie collectie mineralen. Ze worden tentoongesteld volgens een systematische indeling. Er is ook een kast met fluorescente mineralen. Deze stenen zien er bij normaal licht gewoon uit, maar lichten prachtig op als je er met een UV (ultraviolette) lamp op schijnt.

naar boven

Gesteentecyclus

Wandplaat-alternatief

Een interactieve wandschildering van een doorsnede door de aardkorst toont welke gesteenten waar in, of op, de aarde gevormd worden. Schuif met een de loep en bekijk diverse gesteenten. Lampjes gaan branden op de plek waar het bekeken gesteente zich in of op de aarde bevindt.

De werking van de plaattektoniek, de motor achter de verschuivende aardplaten, en vulkanisme staan hierbij centraal. .

Voor de echte stenenliefhebbers is een collectie van de belangrijkste gesteentetypen toegevoegd.

naar boven

Prehistorische grot

Een sjamaan vertelt over de opkomst van de mens

Sjamaan

"Kinderen en grote mensen, welkom in mijn heilige grot". Zo wordt u verwelkomd bij het binnentreden van zijn grot op de eerste verdieping. Kunstenaar Hans Brinkerink (Vista Natura) en medewerkers van het museum zijn maanden in de weer geweest om een prehistorische grot te bouwen en in te richten tot een unieke attractie. Er is een prachtige druipsteengrot ontstaan, met stalagmieten, stalactieten en levensechte afbeeldingen van prehistorische dieren. Om de sfeer van 30.000 jaar geleden nog beter te treffen heeft een als sjamaan verklede pop er zijn intrek genomen. Deze heilige man neemt je mee naar zijn tijd en vertelt aan de hand van filmbeelden zijn verhaal over een wereld ver voor ons. Dat is de geschiedenis van de opkomst van de mens, een verhaal dat 66 miljoen jaar geleden begon met de inslag van een meteoriet.
N.B. Deze zaal is helaas niet toegankelijk voor mensen die geen trap kunnen beklimmen.

naar boven

De geschiedenis van het leven op aarde

devoontiktaalik

Vitrinekasten met diorama's en fossielen geven een indruk van het aardse leven. De kasten zijn ingericht volgens de opeenvolgende geologische perioden, bijna vanaf de ‘Oerknal' tot nu.

Bij de vitrines tonen kaarten de ontwikkeling van de vroegere wereldgeografie. Zo kun je zien hoe de positie van Nederland in het Carboon nog bij de evenaar was. Reconstructies van vroegere wereldbeelden zijn belangrijk, want de geschiedenis van het het leven op aarde heeft alles te maken met de wisselwerking tussen veranderingen in de atmosfeer, de oceanen en in de aardkorst. Ontdek de rol van Pangea en Gondwanaland.

Van indrukwekkende grote reptielen (de dinosauriërs) hebben we geen materiaal van betekenis. Een bijzonder stuk zandsteen met versteende dino-eieren, diorama's en enkele reconstructies van vliegende reptielen maken veel goed. Een medische scan toonde aan dat een van de dino-eieren mogelijk embryoresten bevat. Onzichtbaar helaas...

De audiorondgang, die gratis beschikbaar is bij de receptie, kan je nog meer vertellen.

naar boven

Rondleidingen

Geïnteresseerd in een rondleiding? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens of lees meer op deze pagina.

Mevr. C. Goubitz
Telefoon: 035 - 6834232
E-mail: