Wisseltentoonstellingen

Nu geopend: onze nieuwe tentoonstelling

Een fatale inslag

einde van de dino's, ruimte voor nieuw leven.

Tijdens de lange aardgeschiedenis heeft het leven op aarde enkele malen een ernstige crisis doorgemaakt door een catastrofale gebeurtenis. De laatste keer was 66 miljoen jaar geleden. Deze tentoonstelling laat zien wat er toen gebeurde.

Een enorm rotsblok uit de ruimte sloeg een krater met een doorsnede van 180 km bij de Golf van Mexico. De gevolgen waren wereldwijd en onvoorstelbaar.

Plantengroepen, maar vooral veel diergroepen stierven uit, zowel op het land als in de zee. Een bekende groep zijn de dinosauriërs. Hun plotselinge ondergang gaf enorme kansen aan de tot dan toe weinig ontwikkelde zoogdieren. Zonder die meteoriet hadden de zoogdieren niet hun enorme ontwikkeling, de mensheid inbegrepen, kunnen krijgen.

Prof. Dr. Jan Smit, em. Hoogleraar aan de VU, heeft aan de wieg gestaan van de inslagtheorie. Hij heeft bijzonder materiaal uit zijn collectie beschikbaar gesteld voor deze expositie. Samen met het materiaal van het Natuurhistorisch Museum uit Maastricht en de bladfossielen uit collecties van de Universiteit van Utrecht wordt er nu een unieke verzameling van objecten en posters getoond. Zo krijgt u als bezoeker een goed beeld van wat zich in een ver verleden op aarde moet hebben afgespeeld: een ramp erger dan duizenden tegelijk ontploffende atoombommen.
De tentoonstelling loopt tot midden 2020.

U kunt hier een impressie beluisteren uitgezonden door NH Radio.


Mini-exposities

Mini-exposities brengen voor korte tijd een speciaal onderwerp onder de aandacht van de bezoeker. Deze worden regelmatig vernieuwd.